Нов распоред за енергетскиот трансфер во недела
Објавено на 31-окт-2021

 

Почитувани практиканти:

 
Согласно промените во сметање на времето, од 31ви октомври 2021 енергетските трансфери во недела ќе се одржуваат во: 06:00 наутро (за семинари во Азија), 11:00 пред пладне (за семинари во Европа) и  00:00 на полноќ (за семинари во Америка). 
 
Следи објаснување за новите практикантите во однос на неделните енергетски трансфери. Кога присуствувате на семинар за Универзална енергија, вашата енергија се обновува и зајакнува, без разлика дали прв пат завршувате одредено ниво или пак го повторувате истото. Но, исто така ако сте практикант на Основно или повисоко ниво во  УЕ методот, можете се поврзете на енергетскиот трансфер дури и кога нема семинар во Македонија, бидејќи се одржуваат УЕ семинари во многу земји од светот, каде во денот недела се прима енергетски трансфер.
 
За да се поврзете на трансферот, секоја недела, во некои од горе наведените термини, можете да примените некоја од техниките на вашето ниво (на пример медитација или енергетски трансфер), во времетраење од 10 до 30 минути.
 
Сепак, имајте во предвид дека за вистинска обнова на енергијата најдобро е да присуствувате повторно на семинар на кој се предава ниво еднакво или пониско од вашето (повторувањето на семинар за исто ниво е бесплатно).
 
Да потсетиме, постојат неколку начини за да ја одржувате и зајакнувате вашата енергија:
  1. Најважниот начин е да ги применувате редовно (секојдневно) техниките од вашето ниво.
  2. Да присуствувате повторно на семинар за вашето ниво, или пониско ниво (повторувањето е бесплатно).
  3. Да се поврзете на неделниот енергетски трансфер, во некој од трите периоди, како што беше објаснето погоре.

Дополнително, можете да присуствувате на состаноците кои се одржуваат во одредени најавени термини, каде практикантите разменуваат искуства од примената на методот и медитираат заедно во исто време. Тоа помага во одржување на рутина во примената, како и зајакната концентрација за време на медитацијата.